Näytejakelukampanjan säännöt

1. Järjestäjä

Nestlé Purina PetCare

2. Osallistumiskelpoisuus

Näytteen voivat tilata kaikki yhteystietonsa antaneet yksityishenkilöt paitsi Järjestäjän ja kampanjaan liittyvien yhteistyökumppanien työntekijät ja heidän perheenjäsenensä. Näytejakelussa huomioidaan 1 tilaus / postitusosoite. Näytteen saaminen edellyttää, että yhteystiedot on kirjoitettu oikein. Osallistujan on oltava vähintään 18-vuotias.

3. Osallistumisaika

Kampanja alkaa 21.3.2016. Näytteitä on jaossa 5 000 ensimmäiselle. Kampanja päättyy kun näytteet on jaettu tai viimeistään 24.4.2016. Näytteet lähetetään kampanja-ajan päätyttyä.

4. Näyte

Yksi näytelähetys sisältää yhden 100 gramman näytteen FRISKIES Junior -kissanruokaa. Näytettä ei voi vaihtaa rahaksi. Näytteet lähetetään postitse. Mikäli näytelähetys palautetaan Järjestäjälle virheellisten tietojen tai muun toimitusesteen vuoksi tai mikäli näytteen tilaaja on menetellyt näiden sääntöjen vastaisesti tai muutoin lainvastaisesti, osallistuminen hylätään.

Vastuu tilauksen perille saapumisesta kampanja-aikana on osallistujalla. Järjestäjät eivät vastaa tietoteknisistä tai muista vastaavista syistä johtuvista tilausesteistä tai virheestä tilaamisessa. Näytteet lähetetään

5. Järjestäjän vastuu

Järjestäjä ei ole vastuussa näytteen aiheuttamasta mahdollisesta vahingosta sen vastaanottamisen jälkeen. Järjestäjän kollektiivinen vastuu ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainittujen näytteiden arvoa tai määrää. Kaikki näytteiden vastaanottajat vapauttavat järjestäjän, kampanjan yhteistyökumppanit, osallistuvat vähittäismyyntipisteet tai edellä mainittujen osapuolten yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan tai näytteen vastaanottamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia.

Osallistumalla tähän näytejakeluun osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden perua tai muuttaa kampanjaa jos syntyy vilppiä, teknisiä ongelmia tai muuta haittaa, joka ei johdu Järjestäjästä.

6. Laittomat osallistumiset

Laittomat tai muuten ohjeiden vastaiset osallistumiset hylätään. Jos Järjestäjän on syytä epäillä osallistujaa vilpistä Järjestäjällä on oikeus hylätä osallistuminen. Järjestäjä ei ole hylkäystapauksissa velvollinen korvaamaan osallistumisesta aiheutuneita kuluja miltään osin.

7. Henkilötietojen käsittely ja käyttäminen suoramarkkinoinnissa

Kilpailun yhteydessä kerättäviä henkilötietoja voidaan käyttää Nestlé Purina PetCaren harjoittamaan suoramarkkinointiin, mikäli osallistuja on antanut tähän suostumuksensa näytejakelun yhteydessä. Suostuminen suoramarkkinointiin ei ole edellytys näytteen tilaamiselle. Suoramarkkinoinnin sisältö liittyy lemmikkien ruokaan ja Nestlé Purina PetCaren kampanjoihin. Suoramarkkinoinnin voi jatkossa kieltää helposti noudattamalla jokaisen suoramarkkinointiviestin yhteydessä näkyviä ohjeita. Kaikilla suoramarkkinointiin suostumuksensa antaneilla on mahdollisuus tarkistaa ja tarvittaessa korjata yhteystietonsa ottamalla yhteyttä Nestlé Purina PetCaren kuluttajapalveluun. Henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille.

Nestlé Purina PetCare Suomen Kuluttajapalvelu: 0800 0 6161 (arkisin klo 10–22), kuluttajapalvelu@fi.nestle.com. Osoite: Suomen Nestlé Oy Keilasatama 5 / PL 50 02150 Espoo