FRISKIES kilpailusäännöt

1. Järjestäjä

Nestlé Purina PetCare.

2. Osallistumiskelpoisuus

Kilpailuun voivat osallistua kaikki sähköpostiosoitteensa antaneet yksityishenkilöt paitsi Järjestäjän ja kampanjaan liittyvien yhteistyökumppanien työntekijät ja heidän perheenjäsenensä. Osallistuminen edellyttää, että yhteystiedot on kirjoitettu oikein. Osallistujan on oltava vähintään 16-vuotias.

3. Osallistumisaika

Kilpailun osallistumisaika alkaa 9.10.2015 ja päättyy 9.11.2015. Päättymisajan jälkeen vastaanotettuja vastauksia ei oteta huomioon. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

4. Palkinto

Kilpailun pääpalkinto (3 kappaletta) on Sokos Hotellien lahjakortti sekä lahjakortti Super Park -toimintapuistoon (arvo n. 350 €). Voittajat valitaan kilpailuajan päätyttyä.

Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi. Kilpailun tuomaristo koostuu järjestäjän edustajista. Tuomariston päätöksestä ei voi valittaa. Palkinnot lähetetään postipaketteina. Mikäli voittoilmoitus tai palkinto palautetaan Järjestäjälle virheellisten tietojen tai muun toimitusesteen vuoksi tai mikäli voittaja on menetellyt näiden sääntöjen vastaisesti tai muutoin lainvastaisesti, tämä johtaa hylkäämiseen.

Kilpailuajan jälkeen saapuneita osallistumisia ei hyväksytä. Vastuu osallistumisen perille saapumisesta osallistumisaikana on osallistujalla. Järjestäjät eivät vastaa tietoteknisistä tai muista vastaavista syistä johtuvasta osallistumisesteestä tai virheestä osallistumisessa.

5. Järjestäjän vastuu

Järjestäjät eivät ole vastuussa palkinnon aiheuttamasta mahdollisesta vahingosta sen vastaanottamisen jälkeen. Järjestäjän kollektiivinen vastuu ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Kaikki palkintojen vastaanottajat vapauttavat järjestäjän, kampanjan yhteistyökumppanit, osallistuvat vähittäismyyntipisteet tai edellä mainittujen osapuolten yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan tai jonkin palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia.

Osallistumalla tähän kilpailuun osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin.

6. Laittomat osallistumiset

Laittomat tai muuten ohjeiden vastaiset osallistumiset hylätään. Jos järjestäjän on syytä epäillä osallistujaa vilpistä tai tuloksiin vaikuttamisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, järjestäjällä on oikeus hylätä osallistuminen. Järjestäjä ei ole hylkäystapauksissa velvollinen korvaamaan osallistumisesta aiheutuneita kuluja miltään osin. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden perua tai muuttaa kampanjaa jos esiintyy vilppiä, teknisiä ongelmia tai muuta haittaa, joka ei johdu Järjestäjästä.

7. Henkilötietojen käsittely ja käyttäminen suoramarkkinoinnissa

Kilpailun yhteydessä kerättäviä henkilötietoja voidaan käyttää Nestlé Purina PetCaren harjoittamaan suoramarkkinointiin henkilötietolain mukaisesti, mikäli osallistuja on antanut tähän suostumuksensa. Henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille.