Purina GOURMET'n joulukalenterikilpailun säännöt

Yleistä kilpailusta

GOURMET-joulukalenteri aukeaa 1.12.2016 ja sulkeutuu 24.12.2016. Joulukalenterin jokaisena päivänä järjestetään erillinen arvonta, jossa jaettava palkinto/palkinnot on kuvattu kyseisen päivän kohdalla.

Jokaisen päivän arvontaan on mahdollista osallistua vain kyseisen vuorokauden ajan.

1. Järjestäjä

Nestlé Purina PetCare

2. Osallistumiskelpoisuus

Kilpailuun voivat osallistua kaikki sähköpostiosoitteensa antaneet yksityishenkilöt paitsi Järjestäjän ja kampanjaan liittyvien yhteistyökumppanien työntekijät ja heidän perheenjäsenensä. Osallistuminen edellyttää, että yhteystiedot on kirjoitettu oikein ja osoite sijaitsee Suomessa. Osallistuminen edellyttää vastaamista avoimeen kysymykseen yhteystietojen täyttämisen yhteydessä. Avoimen kysymyksen vastaus ei vaikuta arvonnan tulokseen. Osallistujan on oltava vähintään 18-vuotias.

3. Osallistumisaika

Kilpailu koostuu 24:stä erillisestä arvonnasta. Osallistumisaika alkaa 1.12.2016 ja päättyy 24.12.2016. Osallistumisaikana jokaisena päivänä järjestetään erillinen arvonta, johon voi osallistua vain kyseisen vuorokauden ajan. Päättymisajan jälkeen vastaanotettuja vastauksia ei oteta huomioon arvonnoissa. Päiväkohtaiset voittajat arvotaan joulukuun 2016 aikana. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Voittajien nimet (etunimi, sukunimen ensimmäinen kirjain ja asuinkunta) julkaistaan tammikuun 2017 aikana osoitteessa purina-gourmet.fi tai Purina GOURMET’n Facebook-sivulla.

4. Palkinnot

Kilpailussa arvotaan päiväkohtaisesti palkinto tai palkintoja.Palkintojen valokuvat eivät välttämättä vastaa todellisia palkintoja. Palkinnot ja niiden arvo on kuvattu kunkin päivän kohdalla. Palkintoja arvotaan joka päivä 3 kpl pois lukien päivät 2.12., 11.12., 19.12., 23.12. ja 24.12., jolloin palkintoja arvotaan 1 kpl. Palkinnot arvotaan päiväkohtaisesti kilpailuajan päätyttyä. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi. Järjestäjä lähettää palkinnon postipakettina. Mikäli voittoilmoitus tai palkinto palautetaan Järjestäjälle virheellisten tietojen, noutamatta jättämisen tai muun toimitusesteen vuoksi tai mikäli arvonnan voittaja on menetellyt näiden sääntöjen vastaisesti tai muutoin lainvastaisesti, osallistuminen hylätään.
Palautuneita palkintoja ei arvota uudestaan.
Kilpailuajan jälkeen saapuneita osallistumisia ei hyväksytä. Vastuu osallistumisen perille saapumisesta osallistumisaikana on osallistujalla. Järjestäjät eivät vastaa tietoteknisistä tai muista vastaavista syistä johtuvasta osallistumisesteestä tai virheestä osallistumisessa.

5. Järjestäjän vastuu

Järjestäjä ei ole vastuussa palkinnon aiheuttamasta mahdollisesta vahingosta sen vastaanottamisen jälkeen. Järjestäjän kollektiivinen vastuu ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Kaikki palkintojen vastaanottajat vapauttavat järjestäjän, kampanjan yhteistyökumppanit, osallistuvat vähittäismyyntipisteet tai edellä mainittujen osapuolten yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan tai jonkin palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia.

Osallistumalla tähän kilpailuun osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin kilpailun aikana ja sen jälkeen.

6. Laittomat osallistumiset

Laittomat tai muuten ohjeiden vastaiset osallistumiset hylätään. Jos Järjestäjän on syytä epäillä osallistujaa vilpistä tai tuloksiin vaikuttamisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, Järjestäjällä on oikeus hylätä osallistuminen. Järjestäjä ei ole hylkäystapauksissa velvollinen korvaamaan osallistumisesta aiheutuneita kuluja miltään osin. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden perua tai muuttaa kampanjaa jos syntyy vilppiä, teknisiä ongelmia tai muuta haittaa, joka ei johdu Järjestäjästä.

7. Henkilötietojen käsittely ja käyttäminen suoramarkkinoinnissa

Kilpailun yhteydessä kerättäviä henkilötietoja voidaan käyttää Nestlé Purina PetCaren harjoittamaan suoramarkkinointiin, mikäli osallistuja on antanut tähän suostumuksensa kilpailun yhteydessä. Suostuminen suoramarkkinointiin ei ole edellytys kilpailuun osallistumiselle tai palkinnon voittamiselle. Suoramarkkinoinnin sisältö liittyy lemmikkien ruokaan ja Nestlé Purina PetCaren kampanjoihin. Suoramarkkinoinnin voi kieltää helposti noudattamalla jokaisen suoramarkkinointiviestin yhteydessä näkyviä ohjeita. Kaikilla suoramarkkinointiin suostumuksensa antaneilla on mahdollisuus tarkistaa ja tarvittaessa korjata yhteystietonsa ottamalla yhteyttä Nestlé Purina PetCaren kuluttajapalveluun. Henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille.

Nestlé Purina PetCare Suomen Kuluttajapalvelu: 0800 0 6161 (arkisin klo 10–22), kuluttajapalvelu@fi.nestle.com. Osoite: Suomen Nestlé Oy Keilasatama 5 / PL 50 02150 Espoo.