GOURMET-klubin säännöt

1. Järjestäjä

Nestlé Purina PetCare

2. Osallistumiskelpoisuus

GOURMET-klubiin voivat liittyä kaikki yhteystietolomakkeen täyttäneet yksityishenkilöt paitsi Järjestäjän ja kampanjaan liittyvien yhteistyökumppanien työntekijät ja heidän perheenjäsenensä. GOURMET-klubiin liittyminen edellyttää, että yhteystiedot on kirjoitettu oikein. Liittyjän on oltava vähintään 18-vuotias.

3. GOURMET-klubin sisältö

GOURMET-klubin jäsenille lähetetään uutiskirjeitä, jotka sisältävät Nestlé Purinan GOURMET-kissanruokia koskevaa ajankohtaista tietoa mm. tuoteuutuuksista, kilpailuista ja kampanjoista. GOURMET-klubilaisille saatetaan lähettää suoramarkkinointiviestejä sekä tuotenäytteitä myös postitse.

Uutiskirjettä ja tuotenäytteitä varten Nestlé Purina Pet Caren markkinointiyhteistyökumppani Better Business Office Oy pitää yllä rekisteriä, johon on tallennettu GOURMET-klubin jäsenten etu- ja sukunimi, postiosoite sekä sähköpostiosoite. Suoramarkkinoinnin voi kieltää helposti noudattamalla jokaisen sähköisen suoramarkkinointiviestin yhteydessä näkyviä ohjeita. Kaikilla suoramarkkinointiin suostumuksensa antaneilla on mahdollisuus tarkistaa ja tarvittaessa korjata tai poistaa yhteystietonsa rekisteristä ottamalla yhteyttä Nestlé Purina PetCaren kuluttajapalveluun.

Mikäli GOURMET-klubin jäsenille lähetetään tuotenäytteitä, vastaanottajalla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa siihen, mikä tuotenäyte hänelle lähetetään, ellei toisin mainita. Näytettä ei voi vaihtaa rahaksi. Näytteet lähetetään postitse. Mikäli näyte palautetaan Järjestäjälle virheellisten tietojen tai muun toimitusesteen vuoksi tai mikäli näytteen vastaanottaja on menetellyt näiden sääntöjen vastaisesti tai muutoin lainvastaisesti, näyte palautuu lähettäjälle eikä sitä lähetetä vastaanottajalle uudelleen.

Sähköinen uutiskirje sekä postitse lähetettävät suoramarkkinointiviestit lähetetään lähetyshetkellä voimassa olevan GOURMET-klubin jäsenrekisterin perusteella. Vastuu jäseneksi liittymisen perille saapumisesta on osallistujalla. Järjestäjät eivät vastaa tietoteknisistä tai muista vastaavista syistä johtuvasta liittymisesteestä tai virheestä liittymisessä.

4. Järjestäjän vastuu

Järjestäjä ei ole vastuussa suoramarkkinointiviestien tai tuotenäytteiden aiheuttamasta mahdollisesta vahingosta niiden vastaanottamisen jälkeen. Kaikki viestien vastaanottajat vapauttavat järjestäjän, kampanjan yhteistyökumppanit, osallistuvat vähittäismyyntipisteet tai edellä mainittujen osapuolten yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta GOURMET-klubiin tai jonkin suoramarkkinointiviestin, tuotenäytteen tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia.

Liittymällä GOURMET-klubiin liittyjät sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin. Järjestäjä pidättää oikeuden lopettaa GOURMET-klubi tai muuttaa GOURMET-klubin sisältöä jos syntyy vilppiä, teknisiä ongelmia tai muuta haittaa, joka ei johdu Järjestäjästä.

5. Henkilötietojen käsittely ja käyttäminen suoramarkkinoinnissa

Kilpailun yhteydessä kerättäviä henkilötietoja voidaan käyttää Nestlé Purina PetCaren harjoittamaan suoramarkkinointiin, mikäli osallistuja on antanut tähän suostumuksensa kilpailun yhteydessä. Suostuminen suoramarkkinointiin ei ole edellytys kilpailuun osallistumiselle tai palkinnon voittamiselle. Suoramarkkinoinnin sisältö liittyy lemmikkien ruokaan ja Nestlé Purina PetCaren kampanjoihin. Suoramarkkinoinnin voi kieltää helposti noudattamalla jokaisen suoramarkkinointiviestin yhteydessä näkyviä ohjeita. Kaikilla suoramarkkinointiin suostumuksensa antaneilla on mahdollisuus tarkistaa ja tarvittaessa korjata yhteystietonsa ottamalla yhteyttä Nestlé Purina PetCaren kuluttajapalveluun. Henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille.

Nestlé Purina PetCare Suomen Kuluttajapalvelu: 0800 0 6161 (arkisin klo 10–22), kuluttajapalvelu@fi.nestle.com. Osoite: Suomen Nestlé Oy Keilasatama 5 / PL 50 02150 Espoo.