#LatzTalent-kilpailun säännöt

1. Järjestäjä

Nestlé Purina PetCare
Kilpailu ei ole Instagramin tai vastaavan median sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima. Osallistuja antaa tietonsa ainoastaan Järjestäjän käyttöön, ei Instagramin tai vastaavan median.

2. Osallistumiskelpoisuus

Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat yksityishenkilöt paitsi Järjestäjän ja kampanjaan liittyvien yhteistyökumppanien työntekijät ja heidän perheenjäsenensä.

3. Osallistumisaika

Osallistumisaika alkaa 1.2.2018 ja päättyy 30.4.2018.

4. Osallistumistapa

Kilpailuun voi osallistua jakamalla videon tai valokuvan omalla julkisella Instagram-sivullaan tunnisteella #LatzTalent.

5. Palkinto

Kilpailun pääpalkinto on Haibike SDURO Trekking 4.0 sähköpyörä, jolla palkitaan helmi, maalis- ja huhtikuun paras video tai kuva. Pääpalkintoja jaetaan yhteensä kolme kappaletta. Kunkin kuukauden voittaja valitaan seuraavan kuukauden ensimmäisen viikon aikana. Palkinnon arvo on noin 2500 €. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi. Pääpalkintojen lisäksi tuomaristo jakaa tuotepalkintoja kunniamaininnan ansaitseville videoille tai kuville.

6. Voittaja

Kunkin kuukauden voittaja on tuomariston parhaaksi valitsema video tai kuva. Tuomaristo koostuu järjestäjän edustajista. Tuomariston päätöksestä ei voi valittaa.
Järjestäjä ottaa voittajiin yhteyttä sopiakseen pääpalkintojen toimittamisesta. Tuotepalkinnot lähetetään postipakettina. Mikäli voittoilmoitus tai palkinto palautetaan Järjestäjälle virheellisten tietojen tai muun toimitusesteen vuoksi tai jos paketti katoaa postissa, Järjestäjä ei ole vastuussa katoamisesta.
Mikäli voittaja on menetellyt näiden sääntöjen vastaisesti tai muutoin lainvastaisesti, osallistuminen hylätään. Kilpailuajan jälkeen saapuneita osallistumisia ei hyväksytä. Vastuu osallistumisen perille saapumisesta osallistumisaikana on osallistujalla. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä tai muista vastaavista syistä johtuvasta osallistumisesteestä tai virheestä osallistumisessa.

7. Järjestäjän vastuu

Järjestäjä ei ole vastuussa palkinnon aiheuttamasta mahdollisesta vahingosta sen vastaanottamisen jälkeen. Järjestäjän kollektiivinen vastuu ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Kaikki palkintojen vastaanottajat vapauttavat järjestäjän, kampanjan yhteistyökumppanit, osallistuvat vähittäismyyntipisteet tai edellä mainittujen osapuolten yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan tai jonkin palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia.
Osallistumalla tähän kilpailuun osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin kilpailun aikana ja jälkeen.

8. Laittomat osallistumiset

Laittomat tai muuten ohjeiden vastaiset osallistumiset hylätään. Jos Järjestäjän on syytä epäillä osallistujaa vilpistä tai tuloksiin vaikuttamisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, Järjestäjällä on oikeus hylätä osallistuminen. Järjestäjä ei ole hylkäystapauksissa velvollinen korvaamaan osallistumisesta aiheutuneita kuluja miltään osin.

9. Voittajille ilmoittaminen

Voittajat valitaan kutakin kolmea kilpailukuukautta seuraavan kuukauden ensimmäisen viikon aikana. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti Instagram-tilin kautta. Voittajan yhteystietoja ei käytetä markkinointitarkoituksiin.

10. Voittajien julkistaminen

Kaikkien voittajien nimet ja/tai Instagram-nimet sekä videot ja kuvat voidaan julkaista kampanjasivulla latztalent.fi sekä Latzin Instagram- ja Facebook-sivuilla: www.instagram.com/purinalatz_fi, www.facebook.com/PurinaLatz.

11. Videoiden ja kuvien käyttäminen

Järjestäjä voi käyttää osallistujien kilpailuun osallistumisen yhteydessä jakamia videoita ja kuvia markkinointitarkoituksiin ilman erillistä ilmoitusta, suostumusta tai korvausta.

Takaisin kampanjasivulle