Your Pet, Our Passion.

KILPAILUEHDOT

 

 

 1. KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ

 

Suomen Nestlé Oy, liiketoimintayksikkö Nestlé Purina Petcare, y-tunnus 0111976-7, PL 50, 02151 Espoo, Suomi on kilpailun järjestäjä ja ylläpitäjä (”järjestäjä”).

 

 1. KUKA VOI OSALLISTUA?

 

  1. Osallistujan tulee olla täyttänyt 18 vuotta osallistumishetkellä. Alaikäisten osallistujien kilpailuvastaukset hylätään välittömästi ja järjestäjä varaa itselleen oikeuden pidättää palkinto tai kieltää osallistujaa saamasta korvausta palkinnosta.

 

  1. Osallistujan tulee asua Suomessa.

 

  1. Kilpailuun eivät saa osallistua järjestäjän työntekijät ja heidän perheenjäsenensä eivätkä henkilöt, joilla on ammattinsa puolesta yhteys kilpailuun.

 

 1. MITEN KILPAILU JÄRJESTETÄÄN?

 

  1. Kilpailuun voi lähettää vastauksia 12.01.2024-10.03.2024 välisenä aikana.

 

  1. Osallistuakseen kilpailuun osallistujan tulee rekisteröityä kilpailusivulla (purina.fi[AKS1] /sharedmoments) antamalla yhteystietonsa. 

 

  1. Vain yksi vastaus kilpailijaa kohti sallitaan koko kilpailujakson aikana. Jos yhden henkilön toimesta tai nimissä lähetetään useampi kuin yksi vastaus, kaikki kyseisen henkilön nimissä lähetetyt vastaukset suljetaan pois kilpailusta. Edustajien, kolmansien osapuolten, järjestäytyneiden yhteisöjen lähettämiä vastauksia tai tietokoneiden luomia automaattisia vastauksia ei hyväksytä kilpailuun.

 

  1. Epäasialliset, häiritsevät, sopimattomat, kunniaa loukkaavat ja hyvän tavan vastaiset vastaukset tai vastaukset, joissa kuvataan laitonta toimintaa, suljetaan automaattisesti pois kilpailusta ja poistetaan sivuilta.

 

 1. PALKINNOT

 

  1. Palkintona on ammattimainen valokuvaus sinusta ja lemmikistäsi sekä vuoden annos valitsemaasi terveellistä lemmikkiruokaa Purinan kuivaruoka valikoimasta. Valokuvaaja tulee ottamaan sinusta ja lemmikistäsi kuvia paikassa, jonka Nestlé Purina ja voittaja päättävät yhdessä.

 

  1. Pidätämme oikeuden käyttää valokuvauksen aikana syntynyttä materiaalia.

 

  1. Palkinto on se, joka näissä ehdoissa on kuvattu, eikä sitä voi vaihtaa rahaksi tai muuksi tuotteeksi. Muut mahdolliset henkilökohtaiset kulut ovat voittajan vastuulla. Voittaja vastaa vastaanottamansa kilpailuvoiton ilmoittamisesta veroilmoituksella. Pidätämme oikeuden muuttaa palkintoa, jos ennakoimattomia haasteita ilmenee.

 

 

 1. VOITTAJA

 

  1. Kilpailuajan päättyessä Purina valitsee 1 voittajan satunnaisesti[AKS2] . [10.03.2024] Kilpailusivu (purina.fi) on julkinen ja Purina markkinoi sitä Facebookissa ja Instagramissa.[AKS3] 

 

  1. Järjestäjän kaikki päätökset ovat lopullisia ja sitovia, eikä niistä voi neuvotella tai valittaa.

 

  1. Järjestäjä ottaa voittajaan yhteyttä sähköpostitse, osoitteeseen, joka on annettu kilpailuun osallistumisen yhteydessä. Järjestäjä ei vastaa viestintäongelmista eikä -virheistä. Voittajan tulee vastata 7 päivän kuluessa. Järjestäjä ilmoittaa voittajille palkinnon toimitustavasta ja -ajankohdasta.

 

  1. Jos mahdolliseen voittajaan ei jostain syystä saada yhteyttä tai hän ei voi tai halua ottaa palkintoa vastaan, järjestäjä voi valita toisen voittajan (tuomariston harkinnan perusteella) ja tarjota palkintoa tälle ilman velvoitteita ensimmäistä voittajaa kohtaan.

 

 1. HENKILÖTIEDOT

 

  1. Järjestäjä voi vaatia osallistujaa ilmoittamaan henkilötietonsa ehtona kilpailuvastauksen lähettämiselle tai kilpailuun osallistumiselle. Vaadittavia tietoja voivat olla: koko nimi, koko osoite, maa, sähköpostiosoite, puhelinnumero, ikä (tai vahvistus siitä, että osallistuja on täyttänyt 18 vuotta).

Suomen Nestlé Oy kerää ja käsittelee henkilötietojasi kilpailuun, jonka palkintona on ammattimainen valokuvaus sessio, [KE4] [AKS5] [AKS6] osallistumisen yhteydessä. Henkilötietojasi ei luovuteta eteenpäin, ja sinulla on oikeus saada nähtäväksesi kerätyt tiedot sekä oikeus kieltää tietojen käyttö. Voit myös vaatia virheellisten tietojen oikaisemista tai tietojesi poistoa. Tietojen oikaisua tai poistoa voi pyytää ottamalla yhteyttä osoitteeseen kuluttajapalvelu@purina.nestle.com.

  1. Kampanjaan liittyen annetuja henkilötietoja käsittellään vain kampanjan hallinnassa ja suorittamisessa, ja ne poistetaan kampanjan sekä palkintojenjaon jälkeen. Osallistuja voi milloin tahansa olla yhteydessä Järjestäjään tarkistaakseen henkilötietonsa tai pyytääkseen niiden muuttamista tai poistamista.

 

  1. Järjestäjä voi siirtää henkilötietoja kolmannen osapuolen palveluntarjoalleen, mutta vain tarkoituksissa, jotka on lueteltu näissä ehdoissa.

 

  1. Osallistumalla kilpailuun osallistujat hyväksyvät henkilötietojensa keräämisen ja käsittelyn näiden yleisten ehtojen mukaisesti.
 1. YLEISTÄ

 

  1. Jos tämän kilpailun jotain osaa ei jostain syystä voida toteuttaa suunnitellulla tavalla, järjestäjä voi oman harkintansa mukaan keskeyttää, peruuttaa tai siirtää kilpailun tai muuttaa sitä tai jättää huomioimatta mahdollisesti jo saapuneet kilpailuvastaukset (tämä sisältää muun muassa seuraavat syyt niihin kuitenkaan rajoittumatta: tietokonevirus, verkon toimintahäiriöt, ohjelmavirheet, ilkivalta, luvattomat toimet, petos, tekniset virheet tai muut kilpailun hallintoon, turvallisuuteen, oikeudenmukaisuuteen, asianmukaisuuteen ja oikeanlaiseen toteuttamiseen vaikuttavat syyt, joihin järjestäjä ei voi vaikuttaa).

 

  1. Järjestäjä varaa oikeuden oikaista virheet, jotka johtuvat näiden ehtojen paino/julkaisuvirheistä tai muusta viestinnästä kilpailuun liittyen.

 

  1. Osallistumalla kilpailuun osallistujat hyväksyvät (i) noudattavansa näitä sääntöjä ja soveltuvia vaatimuksia ja (ii) noudattavansa järjestäjän päätöksiä, jotka ovat lopullisia ja sitovia kilpailuun liittyvissä kysymyksissä. Sääntörikkomukset saattavat aiheuttaa osallistujan sulkemisen pois kilpailusta.

 

 

  1. Järjestäjä ei vastaa mahdollisista tappioista tai vahingoista, jotka aiheutuvat osallistujalle tai voittajalle (mukaan lukien epäsuorat tai välilliset vahingot) tai henkilökohtaisista vahingoista, jotka aiheutuvat kilpailuun osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta, ellei mahdollista vastuuta voi sulkea pois lainsäädäntöön perustuen.

 

  1. Osallistumalla kilpailuun osallistuja antaa järjestäjälle ja sen tytäryhtiölle oikeuden vapaasti ja ilman oikeutta osallistujalle maksettavaan korvaukseen, käyttää kilpailuvastausta sen markkinointikampanjoissa ja muissa kaupallisissa tarkoituksissa rajattoman ajan kaikkialla Pohjoismaissa. Voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi ottamalla yhteyttä osoitteeseen kuluttajapalvelu@purina.nestle.com. Voittaja saa pitää palkintonsa, vaikka peruuttaisi suostumuksensa.