Your Pet, Our Passion.
Off

Tutustu Purinan ponnisteluihin kestävyyden hyväksi

Tutustu Purinan ponnisteluihin kestävyyden hyväksi

Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden katoaminen ovat aikamme suurimpia ympäristöhaasteita. Ruoantuotanto on vastuussa 80 %:sta maailman metsien tuhoutumisesta ja 29 %:sta kaikista kasvihuonekaasupäästöistä (GHG). Ongelma tulee ratkaista nopeasti, ja on kaikkien vastuulla muuttaa valmistusprosessien haitalliset ympäristövaikutukset positiivisiksi vaikutuksiksi. Emoyhtiömme Nestlé on jo aloittanut toimintansa vaikutusten pienentämistoimet, ja Nestlén tavoitteena onkin, että vuoteen 2050 mennessä sen kasvihuonekaasupäästöt ovat nollassa.

Pyrimme pienentämään vaikutustamme planeettaamme. Tavoitteenamme on olla kasvihuonekaasupäästöttömiä vuoteen 2050 mennessä. Lisäksi siirrymme kohti maaperän ja merten uudistamista.

Kerstin Schmeiduch, Purina Europen yritysviestintä- ja kestävyysjohtaja.

Nollapäästöjen saavuttaminen on olennainen osa kestävyysmatkaamme

50 % vähemmän GHG-päästöjä vuoteen 2030 mennessä

Jotta päästöjen määrä pienenisi, liiketoimintaamme tulee tehdä merkittäviä muutoksia. Jatkossa keskitymme neljään tärkeimpään osa-alueeseen saavuttaaksemme tavoitteemme.

Sourcing & regeneration
Hankinta & uudistaminen
Manufacturing and logistics
Valmistus ja logistiikka
Product portfolio
Tuoteportfolio
Packaging
Pakkaukset

Hankinta ja uudistaminen

Raaka-ainehankinnalla on merkittävä rooli nollatavoitteen saavuttamisessa. Uusien ainesosien kasvatustapojen toteuttaminen voi auttaa meitä tavoitteessamme. Lisäksi haluamme tehdä muutakin kuin vain pienentää vaikutustamme: pyrimme vaihtamaan uudistaviin työskentelytapoihin.

Regeneration banner for Purina Sustainability
Uudistamismatkamme edistäminen
Pyrkiessämme kohti nollapäästöjä olemme muiden kestävyysaloitteidemme ohella sitoutuneita paitsi pienentämään ympäristövaikutuksiamme myös uudistamaan luonnonvaroja. Matkallamme kohti uudistamista pyrimme paitsi suojelemaan luontoa myös luomaan suljetun kierron järjestelmiä, jotka palauttavat luonnonvarat takaisin luontoon. Maaperän ja merten ekosysteemien uudistaminen on yksi lupauksistamme, ja olemme asettaneet itsellemme selkeitä tavoitteita, jotka tulisi saavuttaa vuoteen 2030 mennessä.
person holding soil in their hands
The benefits of regenerative agriculture
Regenerative agriculture is a holistic farming approach that aims to conserve and restore farmland soil and its ecosystem. Regenerative agriculture is focused on improving soil health and soil fertility and has multiple benefits. These benefits include capturing carbon from the atmosphere and sequestering it as carbon in soils and plant biomass. This enables reduced greenhouse gas emissions and helps improve farmland resilience to climate change.
green algae in the ocean
Merten uudistaminen
Merten uudistaminen auttaa poistamaan liiallista hiilidioksidia ja muita saasteita (kuten lannoitteista syntyviä päästöjä), sillä merilevä sitoo päästöt itseensä ja edelleen merenpohjaan.

Valmistus ja logistiikka 

Ei ole mikään yllätys, että valmistus ja logistiikka tuottavat kasvihuonekaasupäästöjä. Pyrkimyksemme tehostaa tuotantoamme, tuotantolaitoksissamme käytettävää energiaa koskevat valinnat ja tuotteiden kuljetusten tehostaminen kaikki vaikuttavat nollapäästötavoitteeseemme.

Driving Efficient Manufacturing and Logistics
Tehokkaan tuotannon ja logistiikan edistäminen
Pienennämme toimintamme ympäristövaikutuksia erilaisilla toimilla, kuten vähentämällä tuotantolaitoksissamme syntyvän kaatopaikkajätteen määrää aina nollaan asti sekä keskustelemalla toimittajiemme kanssa erilaisista teknologioista, jotka voivat auttaa kasvihuonepäästöjen vähentämisessä ja nollatavoitteen saavuttamisessa. Selvitämme esimerkiksi, miten kaasuja voisi muuttaa sähköksi lämpöpumpputeknologian avulla. Osa Purinan kestävyysprojektia on myös logistiikkaverkoston virtaviivaistaminen. Tämä tapahtuu kuormien täyttöastetta nostamalla ja suoria toimituksia lisäämällä, jolloin Euroopan halki kuljettavia kilometrejä kertyy vähemmän. Muita tehostamistoimia ovat teknologian hyödyntäminen ajoneuvojen lastaamisessa ja matkojen tehokkaammassa suunnittelussa, sekä siirtyminen matalapäästöisempiin kulkureitteihin, kuten raideliikenteeseen ja laivoihin. Nestlén kautta olemme liittyneet osaksi European Clean Trucking Alliance -ryhmittymää, jonka tavoitteena on pienentää Euroopan rekkaliikenteen ilmastovaikutuksia.

Renewable Electricity
Uusiutuva sähkö
Kaikissa Purinan eurooppalaisissa tuotantolaitoksissa käytetään jo nyt 100-prosenttisesti uusiutuvaa sähköä.
Uusiutuvaa sähköä voidaan tuottaa monin eri tavoin, kuten tuulivoimalla, aurinkovoimalla ja vesivoimalla. Purinan tehtaat ostavat uusiutuvaa sähköä monin eri tavoin.

Tuoteportfolion muuttaminen

Käyttämämme raaka-aineet sekä niiden tuotanto- ja käsittelytavat ovat tuotemerkkiemme synnyttämien kasvihuonekaasujen merkittävimmät tekijät. Lähivuosien aikana aiomme kehittää uusia reseptejä, joiden tavoitteena on ympäristövaikutustemme pienentäminen resurssien paremman käytön ja parempien valintojen myötä.

Kuluttajat odottavat, että Purina toimittaa heidän lemmikeilleen jatkossakin luokkansa parhaita tuotteita, jotka ovat terveellisiä, maukkaita ja maistuvia, eikä meillä ole aikomustakaan tinkiä tuotteidemme laadusta. Kaiken toimintamme keskiössä on laadukkaiden lemmikkiruokien toimittaminen ja ympäristövaikutusten pienentäminen. Kun klikkaat alla olevia raaka-aineita, voit lukea lisää aloitteistamme.

Pakkaukset 

Pakkaustemme muuttamisella on merkittävä rooli nollatavoitteen toteutumisessa. Kun parannamme lemmikkiruokapakkausten kierrätettävyyttä ja uudelleenkäytettävyyttä, vähennämme pakkausjätteen määrää ja teemme pakkauksista helpommin kierrätettäviä, jolloin GHG-päästöt pienenevät.

Aiomme jatkossakin suunnitella pakkauksia, jotka ovat täysin kierrätettäviä. Tavoitteenamme on, että vuoteen 2025 mennessä tämä kattaa jo yli 95 % pakkauksistamme.

Cedric Moulin, Purina Europen pakkaustoiminnan johtaja.

Jatkossa keskitymme vähentämään kertakäyttöisiä pakkauksia ja pyrimme tekemään kaikista pakkauksistamme kierrätettäviä tai uudelleenkäytettäviä. Tavoitteenamme on edelleen, että 100 % muovipakkauksistamme olisi suunniteltu kierrätettäviksi. Vuoteen 2025 mennessä tämän pitäisi kattaa jo yli 95 % pakkauksistamme. Lisäksi pyrimme vähentämään ensiömuovien käyttöä kolmanneksella vuoteen 2025 mennessä.  Pyrimme myös vähentämään sekä materiaalikerrosten määrää sekä yksinkertaistamaan materiaaleja, jotta pakkausten kierrättäminen olisi helpompaa. Ensiömuovien käytön vähentäminen ja kierrätysmateriaalien käytön lisääminen auttavat omalta osaltaan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä. 

Vaikka kaikki pakkauksemme olisi suunniteltu kierrätettäviksi, on silti ehdottoman tärkeää, että paikallinen infrastruktuuri mahdollistaa pakkausten keräyksen ja kierrättämisen, jotta prosessi olisi täydellinen. Ja vaikka paikallinen infrastruktuuri olisikin paikallaan, tarvitaan myös tuotteitamme ostavien ihmisten apua esimerkiksi pakkausten lajittelun ja kierrätyspisteissä käymisen muodossa.

Our Packaging Journey

Luomme uusia, yksinkertaisempia pakkausmateriaaleja yhdessä toimittajiemme kanssa. Esimerkiksi Gourmet Mon-Petit Intense -pusseissa ja Latz Soups -pusseissa käytetään vain yhdenlaista materiaalia, ja ne on suunniteltu kierrätettäviksi. (1) Samanaikaisesti olemme selvittäneet vaihtoehtoisia pakkausratkaisuja, kuten uudelleentäytettävien annostelijoiden käyttöä Sveitsissä. (2) Jos haluat auttaa meitä kierrättämään, alta olevasta linkistä löydät lisää tietoja useimmista tuotteistamme! Yli 78 % pakkauksistamme on jo nyt suunniteltu kierrätettäväksi. Malta mielesi, sillä työstämme loppuja pakkauksia parhaillaan!

A woman runs along the beach with two dogs
LUPAUKSEMME
Voit lukea kaikki lemmikkejä, ihmisiä ja planeettaa koskevat lupauksemme täältä.