Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Your Pet, Our Passion.
Nathalie

Sustainability Manager @Purina

Nathalie
Kestävyys

Kestävyys

Takaisin osioon >

Emoyhtiömme Nestlén lupauksen mukaisesti olemme sitoutuneet pienentämään ympäristövaikutustamme jatkuvasti. Kasvihuonepäästöjen pienentäminen 35 prosentilla, 100 % uusiutuvista energianlähteistä tuotetun sähkön ostaminen tehtaisiimme ja tehtaidemme nollajätetavoite ovat vain osa merkittävimmistä aloitteistamme.

Tämä tarkoittaa sitä, että meidän tulee löytää jatkuvasti uusia tapoja vähentää teollisen toimintamme vaikutuksia kaikissa tuotantolaitoksissamme ja tuotteidemme jakelussa. Pyrimme vähentämään kulutusta, lisäämään uusiutuvien energianlähteiden käyttöä, vähentämään kasvihuonepäästöjen määrää ja vähentämään jätteiden määrää jätteitä hyödyntämällä.

KASVIHUONEPÄÄSTÖT:

Emoyhtiömme Nestlé on viimeisen kymmenen vuoden aikana edistynyt valtavasti valmistukseen liittyvien kasvihuonekaasujen vähentämisessä, sillä niiden määrä on vähentynyt 39 % tuotetonnia kohti. Nestlé on sitoutunut tieteeseen perustuvaan kasvihuonekaasujen vähennystavoitteeseen antaakseen oman panoksensa vuoden 2015 Pariisin ilmastosopimukseen. Tavoitteenamme onkin siis vähentää kasvihuonepäästöjämme vuoden 2010 tasosta 35 prosentilla vuoteen 2020 mennessä parantamalla energiatehokkuuttamme entisestään ja käyttämällä uusiutuvaa energiaa.

Vuonna 2016 Nestlé sai tunnustusta CDP:ltä eli entiseltä Carbon Disclosure Project -järjestöltä, joka on voittoa tavoittelematon järjestö, joka asettaa yhtiöt paremmuusjärjestykseen sen pohjalta, mitä nämä tekevät kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi, ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun hyväksi ja tiedottaakseen asiasta läpinäkyvällä tavalla.

UUSIUTUVA ENERGIA:

Nestlé on sitoutunut myös RE100-aloitteeseen, jonka tavoitteena on hankkia 100 % tuotantolaitosten käyttämästä energiasta uusiutuvista energianlähteistä. Tämän rohkean sitoumuksen ansiosta Purinan Espanjassa, Italiassa, Isossa-Britanniassa, Unkarissa, Saksassa ja Puolassa sijaitsevissa tuotantolaitoksissa käytetään nykyisin vain 100 % uusiutuvaa sähköä. Ranskassa ja Venäjällä sijaitsevat tuotantolaitoksemme tekevät yhä töitä tavoitteen eteen, ja ne saavuttavat tavoitteen niin nopeasti kuin käytännössä mahdollista.

JÄTE:

Nestlé on sitoutunut myös nollajätetavoitteeseen vuoteen 2020 mennessä. Hävitettävällä jätteellä tarkoitamme kaikkia materiaaleja, jotka lähtevät tiloistamme hävitettäväksi ja joilla ei ole taloudellista ja ekologista arvoa. Tämä sitoumus tarkoittaa, että kaikki jätteemme tulisi hyödyntää. Esimerkiksi orgaaninen jäte voidaan käyttää uudelleen uusiutuvan energian lähteenä tai kompostoida. Nykyisin jätteet voidaan kierrättää tai polttaa energian tuottamiseksi. Olemme edistyneet tavoitteessamme loistavasti. Tällä hetkellä 12 Purinan 14 eurooppalaisesta tehtaasta on saavuttanut nollajätetavoitteensa.