Oikean koiran valinta

Koiran terveydelle ja energiatasolle on tärkeää antaa sille oikeanlaista ravintoa, mutta aivan yhtä tärkeää koiran hyvinvoinnille ja onnellisuudelle on tarjota sille henkistä ravintoa!
Vinkkejä oikean koiran valintaan ja hankintaan
Vinkkejä oikean koiran valintaan ja hankintaan
Vinkkejä oikean koiran valintaan ja hankintaan

Eri rotujen tarpeet ovat erilaiset, joten on tärkeää tuntea koiran luonne ja käytös, jotta se pysyisi mahdollisimman tyytyväisenä.

Luonnolliset vaistot

Three dogs walking

Koirien perustarpeet voivat olla samankaltaiset, mutta näiden lisäksi eri rodut saattavat tulla onnelliseksi hyvin erilaisista asioista. Esimerkiksi terrierit rakastavat kaivamista, kun taas ajokoira haluaa seurata hajuja ja etsiä piiloja. Paimenkoira voi viihtyä yksin pitkääkin, kun taas kääpiökoirat kaipaavat omistajan huomiota pysyäkseen tyytyväisinä. Rotujen erilaiset käytösmallit ja koirien erilaiset luonteet voivat hyvin olla seurausta erilaisista työtehtävistä, joihin koiria on vuosisatojen aikana käytetty.

Vinkkejä oikean koiran valintaan ja hankintaan

Koiran historia lyhyesti

Nykyinen koira, ihmisen paras ystävä, polveutuu pääasiassa Lähi-idän ja Aasian susista, joilla oli ihmiskontakteja. Myöhemmin niiden metsästys-, ruokailu- ja lisääntymistavat muuttuivat ja ne muuttivat asumaan kylien liepeille.

Osa kylissä asuneista koirista alkoi osallistua erilaisiin töihin, esimerkiksi vartioida, metsästää ja paimentaa karjaa. Tällainen valinta tarkoitti, että koirille alkoi pian kehittyä erilaisia käyttäytymismalleja, jotka olivat tietyssä tehtävässä tarvittavia ja toivottavia. Monet näistä ovat edelleen selvästi havaittavissa.

Koiria valittiin suorittamaan eri tehtäviä, ja niiden soveltuminen tiettyyn tehtävään määritti pitkälti niiden koon ja rakenteen. Tämän seurauksena koirasta on tullut maailman monipuolisin eläinlaji ulkonäkönsä ja käyttäytymismalliensa puolesta. Koirarotuja on tätä nykyä yli 500 ja risteytyksiä lukemattomia. Vain harva nykylemmikki tekee enää niitä töitä, joita varten rotu on alun perin jalostettu. Usein niiden aivot ja perustunteet on kuitenkin edelleen viritetty toimimaan näissä tehtävissä. Jotta koira pysyisi tyytyväisenä, sille täytyy tarjota mahdollisuus toteuttaa luonnollisia, rotutyypillisiä viettejään.

Koiran psykologia: kuinka koiran mieli toimii

Eläimen tunne-elämä rakentuu useista tekijöistä, joista avainasemassa on kolme perustunteisiin perustuvaa järjestelmää: palkitseminen, hoiva ja leikki. Nämä kolme perustunnetta löytyvät kaikilta koiranpennuilta, samoin kuin halu, pelko, paniikki ja raivo.

Perustunteet ovat yhteisiä kaikille nisäkkäille hiiristä apinoihin ja koirista kissoihin. Jos eläin ei saa tunnevastetta, sen ei ole mahdollista oppia, luoda siteitä, nauttia elämästä tai edes selviytyä. Siksi koiran psykologian ja yksilöllisten tunne-elämän tarpeiden ymmärtäminen on erittäin tärkeää sen hyvinvoinnin kannalta.

Green house and heart icon
The Reward Seeking system

Palkitsemisen kaipuu

Jos koira ei pääse toteuttamaan sen mieleen viritettyjä käytösmalleja, seurauksena saattaa olla käytösongelmia. Koiran alkuperäisen työroolin tai sitä vastaavien tehtävien toteuttaminen onkin tärkeää koiran psyykkiselle hyvinvoinnille.

Vastaavaa käytöstä voi harjoittaa esimerkiksi palloa noutamalla tai harjoittamalla koiran älyä ja ruumista agilityradalla.

Small orange welfare icon

Hoiva

Nisäkkäille kehittyi hoivan perustunne, koska yhteyden rakentaminen jälkeläisiin ja niistä huolehtiminen kauemmin kuin useimmilla olennoilla takasi kilpailuedun. Hoivan perustunne kehitti myös tunne-elämän rakennuspalikoita, joita tarvitaan kaikenlaisten sosiaalisten suhteiden luomiseen.

Hyvän hoivan käsite ei vaihtele merkittävästi eri tyyppisten koirien välillä, mutta niiden alkuperäisellä käyttötarkoituksella, iällä, sukupuolella, luonteelta ja jopa koolla on väliä. Esimerkiksi kääpiökoirat ovat usein tunnetasolla riippuvaisempia omistajistaan, koska ne on jalostettu ihmisen seurakoiraksi, joten hoivan tunne on painottunut. Vastaavasti varautuneemmat laumanvartijat on jalostettu vartioimaan lampaita ja vuohia, eivätkä ne välttämättä ole olleet juurikaan tekemisissä suoraan ihmisen kanssa. Koiran luonteen ymmärtämiseksi on tärkeä tarkastella rotua osana ihmisen ja koiran yhteistä historiaa ja sen mahdollista merkitystä koiran tunne-elämän tarpeisiin.

Blue dog breed icon

Leikki

Aiemmin tutkijat uskoivat, että leikki oli eläinten, erityisesti pentujen, tapa harjoitella metsästys- ja parinhakutaitoja turvallisesti. Nykyään leikkiä pidetään yhtenä perustunteena, joka on itsessään tärkeää eläimen yleiselle hyvinvoinnille.

Leikkiessään pennut ja nuoret koirat pääsevät kokeilemaan heräämässä olevia pedon vaistojaan. Monet niistä on omaksuttu niiden ”metsästysvaistoista”, kuten vaanimisesta, jahtaamisesta, kantamisesta ja päälle hyppäämisestä. Toiset taas himon perustunteesta, kuten toisen koiran astuminen, kun koira innostuu.

Fyysinen kontakti on koiralle erittäin tärkeää. Kun koira leikkii yhdessä muiden koirien tai ihmisen kanssa, sen aivoissa vapautuu mielihyvähormoneja, endorfiineja. Leikkivä koira on rentoutunut, joten perustunteena leikki myös kehittää hyvien sosiaalisten suhteiden kehitystä ja ylläpitoa.

Eri roduilla on erilaisia tarpeita

Large and small dog icon

Olemme tutkineet koirien käytöstä vuosia ja alkaneet ymmärtää paremmin, kuinka eri koirien tarpeet ja luonteet ovat kehittyneet eri suuntiin. Ne voidaan jakaa yhdeksään tyyppiin, joista jokaisella on omat, luontaiset tunne-elämän tarpeensa.

Lue lisää koirasi tunne-elämän ja käyttäytymisen tarpeista koiran tyypin perusteella (suojelukoirat, lintukoirat, paimenkoirat, laumanvartijat, terrierit ja mäyräkoirat, ajokoirat, vinttikoirat, pystykorvat ja kääpiökoirat) sekä niiden terveyden ja tyytyväisyyden edistämisestä.