Your Pet, Our Passion.
Olivier

Senior Packaging Specialist @Purina

Olivier
Kestävyys

Kestävyys

Takaisin osioon >

"Me Purinalla uskomme, ettei yhdenkään pakkauksen tulisi päätyä jäteastiaan. Tavoitteenamme onkin, että vuoteen 2025 mennessä pakkauksistamme 100 % on uudelleenkäytettäviä tai kierrätettäviä. Teemme lujasti töitä saavuttaaksemme tuon tavoitteen.

Muovipakkauksilla on tärkeä tehtävä: niiden ansiosta lemmikkiruoat päätyvät kuluttajien käsiin turvallisesti niin, ettei ruokaa mene hukkaan. Ne pitävät ruoan tuoreena, ovat kevyitä ja helppoja käsitellä. Vaikka pyrimmekin vähentämään pakkauksissamme käytettävän muovin määrää, tulee vaihtoehdot arvioida huolellisesti ennen muutosten tekemistä. Kun muovipakkaukset valmistetaan, kerätään ja kierrätetään oikein, uskomme, että niitä on mahdollista käyttää ilman haitallisia ympäristövaikutuksia."

Tähän mennessä olemme edistyneet valtavasti, kun olemme varmistaneet, että pakkauksissamme käytetään vain pienin tarvittava määrä materiaalia. Vuonna 2016 asetimme Purinan yhteiskuntalupausten yhteydessä tavoitteen, jonka mukaan luopuisimme vuoteen 2019 mennessä 3 000 tonnista pakkausmateriaaleja vuoteen 2015 verrattuna. Vuonna 2018 vähensimme pakkausmateriaalien määrää 787 tonnilla. Vuoden 2015 jälkeen olemme siis vähentäneet pakkausmateriaalien määrää yhteensä 3 542 tonnilla. Olemme ylittäneet tavoitteemme 18 prosentilla. Vuoden 2017 jälkeen 52 % vähennetystä pakkausmateriaalista on ollut muovia.

Yksi hyvä esimerkki siitä, mitä olemme tehneet muovin vähentämiseksi, on joidenkin pakkaustemme painon pienentäminen PE-muovia (polyeteeni) ohentamalla. Tämä muutos on toteutettu jo kaikissa Euroopan-tehtaissamme. Se on vaikuttanut pakkausten kokonaisvähennykseen positiivisesti: pakkausmateriaalien määrä on sen seurauksena vähentynyt yhteensä 528,3 tonnilla.
Tämä ei suinkaan ole ainoa keinomme muovin vähentämiseen. Pyrimme poistamaan tai muuttamaan pakkausmateriaalien monimutkaisia yhdistelmiä niin, että kaikki pakkauksemme - muovit mukaan lukien - olisivat kierrätettäviä. Pyrimme mahdollisuuksien mukaan lisäämään pakkauksiin kierrätysmuovia. Lisäksi investoimme tutkimustyöhön löytääksemme kestäviä materiaaleja, jotka suojelisivat lemmikkiruokia yhtä hyvin kuin muovi.

Lisäksi teemme yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa kehittääksemme uusia tapoja lisätä kierrätysastetta, sillä tiedämme, ettei sitoutuminen täysin kierrätettäviin tai uudelleenkäytettäviin pakkauksiin yksin riitä ratkaisemaan muoviongelmaa.
Lue lisää Purinan lupauksesta parantaa pakkaustensa ympäristötehokkuutta täältä.