Your Pet, Our Passion.
Phil

Sourcing Manager @Purina

Phil
Lemmikkien hyvinvointi

Lemmikkien hyvinvointi

Takaisin osioon >

Olemme sitoutuneet tuotantoeläinten hyvinvoinnin parantamiseen globaaleissa tuotantoketjuissamme. Lisäksi tiedostamme eläinten hyvinvoinnin ja tuotantoeläinten terveyden välisen yhteyden. Uskomme vakaasti siihen, että tuotantoeläinten hyvällä terveydellä ja hyvinvointistandardeilla on niin suoria kuin välillisiä vaikutuksia ruoan laatuun ja turvallisuuteen.

Liityimme ja sitouduimme vuonna 2012 kansainvälisen eläinten hyvinvointijärjestön (International Organisation for Animal Health) tuotantoeläinten hyvinvointia ajavaan Farm Animal Welfare -projektiin, jossa meillä on edelleen aktiivinen rooli.

Varmistaaksemme tuotantoeläinten hyvinvoinnin edellytämme tuotantoketjuumme kuuluvilta kumppaneiltamme hankkimiemme eläinperäisten raaka-aineiden jäljitettävyyttä. Lisäksi valvontaohjelmamme tarkoituksena on auttaa meitä ymmärtämään tuotantoeläinten hyvinvointiin liittyvien käytäntöjen nykytilaa. Tämä tarjoaa meille mahdollisuuden jatkuvaan kehitykseen. Tekemämme työn myötä tuemme ja toteutamme toimia, jotka edistävät eläinten terveyttä ja hyvinvointia. Me myös eliminoimme käytäntöjä, jotka rikkovat eläinten ”viittä vapautta”:

  • Ei nälkää, janoa ja aliravitsemusta
  • Ei pelkoa ja ahdistusta
  • Ei fyysistä epämukavuutta ja epämukavia lämpötiloja
  • Ei kipua, vammoja ja sairauksia
  • Vapaus ilmaista normaaleja käyttäytymismalleja

Tuemme World Organisation for Animal Health (OIE) -eläinjärjestön toimintaa täysin toteuttamalla näitä ”viittä vapautta” globaalissa tuotantoketjussamme.

Lisäksi hyödynnämme emoyhtiömme Nestlén ja World Animal Protection -järjestön yhdessä laatimaa vastuullisen hankinnan arviointiprotokollaa arvioidaksemme maatilojen tilaa ja toimintaa. Tämä kattaa esimerkiksi eläinten kasvatuksen, ruokkimisen, elintilat, kuljetuksen ja teurastuksen. Tämä auttaa meitä myös oikeiden toimittajien valinnassa. Nestlé oli ensimmäinen suuri elintarvikeyhtiö, joka ryhtyi vastaavaan yhteistyöhön eläinten hyvinvointiin keskittyvän kansalaisjärjestön kanssa.