Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Your Pet, Our Passion.
Phil

Sourcing Manager @Purina

Phil
Ainesosat

Ainesosat

Takaisin osioon >

Me Purinalla olemme sitoutuneet varmistamaan, että raaka-ainetoimittajamme tuottavat laadukkaita raaka-aineita vastuullisella tavalla.

Olemme tehneet jo pitkään yhteistyötä toimittajiemme kanssa varmistaaksemme, että ainesosien alkuperä voidaan jäljittää. Me myös arvioimme koko toimitusketjuamme yhdessä toimittajiemme ja ulkopuolisten kumppaneiden kanssa. Teemme yhteistyötä esimerkiksi Proforest- ja Sustainable Fisheries Partnership -järjestöjen kanssa arvioidaksemme menetelmiämme. Kuljemme siis vastuullisen raaka-ainehankinnan eturintamassa, ja tavoitteemme ovat selkeät. Yksi tavoitteistamme on, että vuoteen 2020 mennessä merenelävistä koostuvat ainesosamme ovat sataprosenttisesti kestävästi hankittuja.

Olemme päivittäin yhteydessä kumppanuusjärjestöihimme, ja tiimimme tapaa usein myös raaka-ainetoimittajia sekä vierailee heidän tuotantolaitoksissaan. Näin saamme hyvän käsityksen siitä, kuinka toimittajamme toimivat. Kaikkien raaka-ainetoimittajien tavoittaminen voi olla vaikeaa, sillä joidenkin tuotteidemme toimitusketjut ovat hyvin monimutkaisia, mutta käynnistämme silti uusia aloitteita, kuten maatila-arviointeja. Näin varmistamme, että koko toimitusketjumme on vastuullinen aina maatilalle asti.

Purinan raaka-aineiden hankintatavat ovat tärkeitä. Siksi olemme laatineet tuotteidemme raaka-aineille pitkän aikavälin hankintastrategiat, jotta ihmiset voivat luottaa siihen, miten raaka-aineemme hankitaan.

Purinan jokaisen toimittajan tulee noudattaa toimittajasääntöjämme, joissa määritellään ehdottomat vähimmäisvaatimukset, joita toimittajien tulee noudattaa. Nämä vähimmäisvaatimukset koskevat esimerkiksi ihmisoikeuksia, työterveyttä ja -turvallisuutta sekä liiketoiminnan rehellisyyttä. Lisäksi toimittajiemme tulee noudattaa laissa määriteltyjä ympäristövaatimuksia ja osoittaa ympäristötehokkuutensa jatkuva kehittyminen.

Toimittajasääntöjemme lisäksi teemme läheistä yhteistyötä toimittajiemme kanssa noudattaaksemme vastuullisen raaka-ainehankinnan ohjesääntöjä tärkeimpien raaka-aineiden, kuten merenelävien, lihan, kanan ja soijan, suhteen. Ohjesäännöissä esimerkiksi käsketään varmistamaan, ettei raaka-aineita hankita luonnonmetsiksi muutetuilta alueilta, minimoimaan vesistöille aiheutuvat vaikutukset, vähentämään kasvihuonepäästöjä, auttamaan maaseutualueiden kestävässä kehityksessä sekä kunnioittamaan eläinten hyvinvointia aina maatiloilta tuotantolaitoksiin asti.

Lue lisää Purinan vastuulliseen raaka-ainehankintaan liittyvästä lupauksesta täältä: