Your Pet, Our Passion.
Nicola

Vastuullisen hankintatoiminnan koordinaattori @Purina

Nicola
Kestävyys

Kestävyys

Takaisin osioon >

Asetimme vuonna 2016 tavoitteeksemme, että 100 prosenttia merestä pyydetyistä ja viljellyistä merenelävistä on kestävästi hankittua vuoteen 2020 mennessä. Tavoite on osoittautunut erittäin haastavaksi. Vuonna 2019 yli 50 prosenttia (53 %) kalasta ja kalatuotteistamme on kestävästi hankittua, mikä on merkittävä edistysaskel vuoden 2017 määrästä, 27 prosentista. Vuoden 2020 aikana luku on onnistuttu nostamaan noin 70 prosenttiin, ja vaikka emme ole vielä saavuttaneet 100 prosentin tasoa, jatkamme työskentelyä saavuttaaksemme kunnianhimoisen tavoitteemme vuoden 2021 aikana. Tulevaisuudessa tämä ei tarkoita ainoastaan kestävästi tuotettujen tuotteiden osuuden lisäämistä, vaan myös tukea toimialan sisäisille muutoksille, jotka mahdollistavat vastuullisen kalastuksen yleistymisen maailmanlaajuisesti.

Kun haluamme määrittä, onko käyttämämme raaka-aine kestävästi pyydetty, noudatamme emoyhtiömme Nestlén kestävien hankintojen määritelmää.

Kalaa ja mereneläviä pidetään vastuullisesti tuotettuina, kun ne täyttävät jonkin seuraavista kriteereistä: a. Ne ovat matalan tai keskimääräisen riskin alkuperää FishSourcen tai Monterey Bay Seafood Watchin määritelmän mukaisesti. b. Kalastuspaikka tai kalaviljelmä on saanut jonkin seuraavista sertifikaateista: Marine Stewardship Council (MSC), Aquaculture Stewardship Council (ASC), Iceland Responsible Fisheries Management, Alaska Responsible Fisheries Management, Global Aquaculture Alliance’s Best Aquaculture Practices, GLOBAL G.A.P. Aquaculture Certification, Friends of the Sea c. Se tulee kalastuksen tai kalanviljelyksen kehitysprojektista tai on IFFO RS ‑sertifioitua alkuperää, johon liittyy pitkäkestoinen sitoumus tuottajiin.

 

On mahdollista, että hankimme vastuullisesti tuotettua kalaa eri lähteistä, jotka täyttävät määritelmämme eri kriteerit. Raaka-aineilla saattaa olla esimerkiksi erilaiset mutta samanarvoiset sertifikaatit, ja ne päätyvät samaan tuotteeseen. Purina keskittyy nykyään siihen, että kala on alkuperältään vastuullisesti tuotettua sen sijaan, että valitsisi yhden sertifikaatin, jota voisimme käyttää pakkauksissamme. Tämä ei tarkoita, ettemmekö ymmärtäisi, kuinka tärkeää on tehdä hankinnat kalastajilta ja kalaviljelmiltä, joiden kalat ovat terveitä ja joissa työolot ovat kunnossa.