Your Pet, Our Passion.
Nathalie

Sustainability Manager @Purina

Nathalie
Kestävyys

Kestävyys

Takaisin osioon >

Uudistava maatalous kattaa useita laidunnus- ja maanviljelykäytäntöjä, joiden tavoitteena on uudistaa maaperää ja hoitaa sitä kestävästi sitomalla orgaanista hiiltä maaperään. Tästä seuraa lukuisia hyötyjä, kuten maaperän tuottavuuden paraneminen (orgaanisen aineen ansiosta), maaperän biodiversiteetin uudistuminen, hiilen sitominen ilmakehästä maaperään (hiilivarastointi), eroosion ehkäiseminen ja veden parempi saatavuus. Se vähentää myös kemiallisten lannoitteiden tarvetta uudistamalla typen kiertoa, joka parantaa maaperän tuottavuutta (esimerkiksi sisällyttämällä kiertoon kasvisviljelyä ja käyttämällä luomulannoitteita).

Uudistavaan maatalouteen kuuluu myös säilyttävä maatalous, joka koostuu kolmesta tärkeästä käytännöstä:

Maaperän peiton maksimointi
Kasvien peittämä maaperä suojaa eroosiolta. Kun kasvit lahoavat, niistä syntyy ravintoaineita pinnan alla eläville pieneliöille ja kastemadoille, joilla on tärkeä tehtävä: työstää maata koneita käyttämättä.

Maanmuokkauksen ja maaperän häirinnän minimointi
Maanmuokkaus jokaisen sadon jälkeen kääntää maaperän ympäri, tuhoaa siellä elävät eliöt (sienet, bakteerit, kastemadot) ja vapauttaa ilmakehään hiilidioksidia. Maanmuokkauksen vähentäminen tukee maaperän hiili-, biodiversiteetti- ja vesivarantoja, joten käytäntö kunnioittaa ympäristöä enemmän.

Vuoroviljelyn monipuolistaminen
Vuoroviljely auttaa edistämään järjestelmän sietokykyä, sillä taudit vähenevät ja lannoitteiden tarve laskee, kun eri kasvit hyödyntävät ja uudistavat eri ravintoaineita maaperässä.

Uudistavalla maataloudella on runsaasti hyötyjä: Se ehkäisee maaperän eroosiota, parantaa vedenlaatua ja riittävyyttä, uudistaa biodiversiteettiä ja vähentää kasvihuonekaasuja/sitoo hiilidioksidia, mikä auttaa ehkäisemään ja sopeuttamaan ilmaston lämpenemistä ja niin edelleen.

Purinalla on Euroopassa käynnissä ja kehitteillä useita pilottihankkeita, joiden tavoitteena on kouluttaa ja tukea uudistavasta maataloudesta kiinnostuneita maanviljelijöitä ja auttaa heitä ymmärtämään sen hyödyt omassa toiminnassaan pitkällä aikavälillä. Näiden ohjelmien tavoitteena on myös tuottaa määrällisiä arvioita siitä, kuinka paljon hiiltä näillä toimilla voidaan vähentää ja sitoa maaperään. Lisäksi halutaan saada käsitys, kuinka mallista voitaisiin tehdä maanviljelijöille niin houkutteleva, että he haluavat siirtyä uudistavaan maataloustapaan. Tutkimme aktiivisesti uusia tapoja, joilla voimme skaalata pilottihankkeitamme tärkeimpien raaka-aineidemme hankintapaikoille.

Lue seuraavaksi Purinan toimista vedenkulutuksen vähentämiseksi.