Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Your Pet, Our Passion.
Fish in the water

Maaperän ja merten ekosysteemien uudistumisen edistäminen

Pyrimme auttamaan maan ja merten uudistumisen tukemisessa.

Hero banner ocean restoration
Ocean Restoration program
Purina käynnistää ensimmäisen valtameren ennallistamisohjelmansa Euroopassa Ohjelman tavoitteena on ennallistaa 1 500 hehtaaria meren elinympäristöjä vuoteen 2030 mennessä

Tavoitteemme vuodelle 2030

Ilmasto ja luonto 2030: 

Meidän tulee huomioida vaikutuksemme koko ekosysteemiin. Siksi keskitymmekin ensin omassa vaikutuspiirissämme oleviin alueisiin. Näitä ovat esimerkiksi käyttämämme maa ja lannoitteet, toimet, joihin ryhdymme palauttaaksemme maaperän ja merten kyvyn sitoa hiiltä, sekä näiden monimuotoisuus. Lupauksemme sisältää seuraavat tavoitteet vuodelle 2030: 

 • CO2-päästöjen puolittaminen
 • Pyrimme vähentämään maanviljelyn toimitusketjussamme käytettävien lannoitteiden sisältämiä typpi- ja fosforimääriä *TBC
 • Pyrimme rajoittamaan maankäyttöä ja parantamaan maaperän laatua uudistavien viljelymenetelmien avulla.
 • Pyrimme omilla toimillamme pysäyttämään luonnon tuhoutumisen ja kääntämään kehityksen suunnan vuoteen 2030 mennessä
 • Otamme sivusaaliin huomioon kalastuskumppaneidemme kanssa kaikkialta maailmasta, esim. Sustainbale Fisheries Partnership (SFP), ja teemme yhteistyötä ja tuemme tuotteissamme käytettyihin kalalajeihin liittyviä kalastuksen kehittämisprojekteja (FIP)
 • Toteutamme merilevän ja meriruohon elvytysprojekteja lisätäksemme hiilen sitomista ja edistääksemme luonnon monimuotoisuutta.

Miten planeetan reunaehdot ovat vaikuttaneet lupauksiimme

Olemme laajentaneet näkökantaamme ja asettaneet uusia tavoitteita uusien Purina-lupausten muodossa. Planeetan reunaehdot -kehys Stockholm Resilience Centre apunamme olemme selvittäneet, mihin alueisiin liiketoimintamme vaikuttaa eniten ja määritelleet tavoitteet kuudelle planeetan yhdeksästä reunaehdosta. Reunaehdoissa on päällekkäisyyttä, joten toimiemme tarkoituksena on vaikuttaa planeettamme terveyteen positiivisesti ja holistisesti, jotta planeetallamme olisi tilaisuus uusiutua.

Lupauksemme

Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuus ovat aikamme suurimpia ympäristöhaasteita. 
Ruoantuotanto on vastuussa 80 %:sta maailman metsien tuhoutumisesta ja 25 %:sta kasvihuonekaasupäästöistä (GHG)  
Se on myös suurin yksittäinen syy luonnon monimuotoisuuden katoamiselle. Meillä on tämä vuosikymmen aikaa puolittaa maailmanlaajuiset hiilipäästömme ja pysäyttää luonnon tuhoutuminen.

 

Näin ollen suunnittelemme seuraavaa: 

 • Otamme tärkeimpien ainesosiemme kohdalla käyttöön uudistavia viljelymenetelmiä parantaaksemme maaperän terveyttä, mikä auttaa saavuttamaan tavoitteemme hiilineutraaliudesta.
 • Pyrimme rajoittamaan maankäyttöämme ja vähentämään maanviljelyn toimitusketjussamme käytettävien lannoitteiden sisältämiä typpi- ja fosforimääriä.
 • Edistämme maan ja merten monimuotoisuutta sisällyttämällä nämä toimet toimitusketjuumme. 
 • Toteutamme merilevän ja meriruohon elvytysprojekteja lisätäksemme hiilen sitomista ja edistääksemme luonnon monimuotoisuutta. 
 • Testaamme merilevän tehoa kasvien kasvua edistävänä aineena ja tuemme tutkimustyötä ymmärtääksemme uudistamisen hyötyjä.

Lue lisää hiilineutraaliudesta

Uudistaminen pähkinänkuoressa

Uudistavissa menetelmissä on kyse mertemme ja maan suojelemisesta enemmiltä vahingoilta ja niiden terveyden palauttamisesta. 
Sekä maa että meri ovat osa samaa ekosysteemiä, joten emme voi tarkastella yhtä ymmärtämättä myös sen vaikutusta toiseen. 
Merilevä on hyvä esimerkki tästä limittyneisyydestä.

Uudistava maanviljely pyrkii parantamaan maaperän terveyttä ja hedelmällisyyttä; sen hyödyt ovat lukuisat. Hyötyjä ovat muuan muassa CO2:n (hiilidioksidin) poistaminen ilmakehästä ja sen sitoutuminen maaperään hiilen muodossa. Myös merten uudistaminen auttaa poistamaan liiallista hiilidioksidia ja muita saasteita (kuten lannoitteista syntyviä päästöjä), sillä merilevä sitoo päästöt itseensä ja edelleen merenpohjaan. Merileväuutteita voidaan käyttää myös muualla nykyisten tuotteiden ja materiaalien, kuten synteettisten lannoitteiden, vähähiilisinä korvikkeina.

 

Uudistavat menetelmät tarjoavat uskomattoman tilaisuuden eristää hiilidioksidia maaperästä ja merestä. Me teemme kaikkemme tukeaksemme niiden molempien uudistamista.

Purinan kestävyysasiantuntija

Perustana Nestlén jaetut arvot

Me olemme sitoutuneet muuttamaan lemmikkien ja eläinihmisten elämää parempaan suuntaan, ja samalla tavoin emoyhtiömme Nestlé on sitoutunut parantamaan elämänlaatua ja edistämään yksilöiden ja perheiden terveempää elämää; tämä alkaa yhteisöistä ja planeetastamme.

Lisätietoja Nestlé ja yhteiskunta -ohjelmasta 

Yhteistyömme LENs UK:n kanssa

  Purina UK on yhdessä Nestlé UK:n, Nestlé Cereal Partners UK:n ja Anglian Waterin kanssa sijoittanut koko alueen kattavaan maisemointialoitteeseen nimeltä Landscape Enterprise Network (LENs). LENs on riippumaton taho, jonka kautta yhteistä etua ajavat yritykset voivat tehdä yhteistyötä luonnon suojelemiseksi. Mukana olevat maanviljelijät saavat rahoitusta uudistavien viljelymenetelmien toteuttamiseen. 
  Ensimmäinen projekti vaikuttaa 4 335 hehtaarin maa-alueeseen itäisessä Englannissa. Projektin rahoittamat toimet kattavat: suojaviljelyn, joka suojelee vedenlaatua ja suojaa maaperää eroosiolta. Vähäisemmän viljelyn, jotta maaperä pysyy terveempänä ja ilmakehään vapautuvat CO2-päästöt pienenevät. Vuoroviljelyn, jolloin tuholaispaine pienenee, maaperän rakenne paranee ja riippuvuus synteettisistä lannoitteista pienenee. Ja pensasaitojen istutuksen, joka luo monimuotoisuutta, sitoo hiiltä ja hyödyttää maaperää monin eri tavoin

  Nämä luonnonmukaiset ratkaisut ovat olennainen osa uudistavaa viljelyä. Toisin sanoen ruokaa ja lemmikkiruokaa voidaan tuottaa myös pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Samalla voimme uudistaa ympäristöjä, joihin luotamme ruoantuotannossamme ja joista nautimme myös vapaa-ajallamme.

  Our 6 New Purina Commitments
  Vaikutuksemme
  Lupauksemme
  Olemme sitoutuneet tekemään enemmän merkityksellisiä asioita lemmikkien, lemmikkejään rakastavien ihmisten ja yhteisen planeettamme vuoksi. Siksi olemme sitoutuneet täyttämään Purinan 6 lupausta.
  Off