Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Your Pet, Our Passion.
Old woman with a cat

Ihmisten terveyden edistäminen lemmikin ja ihmisen välisen yhteyden avulla

Me uskomme, että ihmisen ja eläimen välisen yhteyden hyödyntäminen voi tuoda ihmisille merkittäviä terveys- ja hyvinvointihyötyjä. 

Tavoitteemme

Vuoteen 2030 mennessä tarkoituksemme on auttaa miljoonaa haavoittuvaisessa asemassa olevaa ihmistä parantaaksemme heidän terveyttään ja hyvinvointiaan (lähtökohta 2021).

Lupauksemme

Miksi se on tärkeää

Yhteisötoiminnassamme olemme nähneet, millaisia seurauksia haavoittuvaisuudella on.  Lähes neljännes maailman väestöstä sanoo, ettei heillä ole ketään, joihin tukeutua ongelmatilanteissa. Monissa Euroopan maissa noin neljännes väestöstä on ilmoittanut kärsineensä vähintään yhdestä mielenterveyden ongelmasta.   Omien kokemustemme ja yhä jatkuvan tutkimustyömme pohjalta tiedämme myös, että lemmikin ja ihmisen välisen siteen voima on auttanut monia haavoittuvaisessa asemassa olevia.

Meillä on Euroopassa useita pitkäkestoisia yhteistyökumppaneita, jotka hyödyntävät ihmisen ja eläimen välistä yhteyttä (eläinavusteiset interventiot, aktiviteetit tai terapiat) tukeakseen lapsia ja aikuisia näiden fyysisten ja henkisten tarpeiden suhteen. Tulokset ovat olleet positiivisia. Olemme esimerkiksi tukeneet espanjalaisen Universidad Rey Juan Carlos -yliopiston ja Hospital Niño Jesús de Madrid -sairaalan tutkimustyötä terapiakoirien käytöstä syömishäiriöitä sairastavien lasten hoidossa ja huomanneet, miten ahdistus ja masennusoireet ovat lievittyneet ja itsetunto on parantunut.  
Jatkamme yhteistyötä kumppaneidemme kanssa sekä mahdollistamme parhaiden käytäntöjen ja tulosten jakamisen.

Tuemme tätä lupausta myös palkitsemalla BetterwithPets-palkinnolla vaikuttavimmat organisaatiot, jotka hyödyntävät ihmisen ja eläimen välistä yhteyttä ja näin ollen vaikuttavat haavoittuvaisessa asemassa olevien lasten ja aikuisten terveyteen ja hyvinvointiin. Voit lukea lisää BetterwithPets-palkinnosta alta. 

Tavoitteenamme on luoda yhteistyökykyinen ja inklusiivinen yhteisö, jossa voimme jakaa ja hyödyntää asiantuntijuutta, parhaita käytäntöjä ja työkaluja saadaksemme aikaan positiivisia yhteiskunnallisia vaikutuksia. 

Purinan BetterwithPets-palkinto

Vuonna 2018 lanseerasimme Purinan BetterwithPets-palkinnon. Palkinto kytkeytyy perustavanlaatuiseen uskoomme siitä, että ihmiset ja lemmikit ovat parempia yhdessä. Tiedämme, että ihmisen ja eläimen välisessä siteessä on taikaa, jota voidaan hyödyntää ihmisten ja yhteisöjen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Palkinnon tarkoitus oli tukea yrittäjiä, jotka olivat kehittäneet tällaisia aloitteita. 
 
Vuoden 2020 palkinnon voitti StreetVet Isosta-Britanniasta. Yritys tarjoaa ilmaisia ja helposti saavutettavia eläinlääkäripalveluita lemmikeille, joiden omistajat ovat kodittomia. StreetVetille myönnettiin 50 000 Sveitsin frangia ensimmäisen lemmikkiystävällisen hostelliakkreditointijärjestelmän lanseeraamiseen, jotta kodittomille lemmikinomistajille olisi majapaikkoja, joissa he voivat asua yhdessä lemmikkiensä kanssa. 

Vuodesta 2023 lähtien BetterwithPets-palkinto ja apuraha myönnetään kahden vuoden välein ja kahdeksi vuodeksi kerrallaan vuoteen 2030 asti. Tavoitteena on tunnistaa ja tukea poikkeuksellisia organisaatioita, jotka pyrkivät huolehtimaan ja tukemaan etenkin haavoittuvaisessa asemassa olevien ihmisten terveyttä ihmisen ja eläimen välisen siteen avulla.

 

StreetVet on ollut mieletön kokemus aina alkuperäisestä ideasta lähtien. Alkuun vain heitin repun selkääni ja lähdin ulos, mutta nyt saan tehdä tätä joka päivä. Kaikki on uskomattomien vapaaehtoisten ja ihmisen ja eläimen välisen voimakkaan siteen ansiota, ja siksihän tätä juuri tehdään. Parasta koko prosessissa ja StreetVetissä on ollut ihmiset, joita olemme matkan varrella tavanneet, olivat he sitten koiranomistajia tai ihmisiä, jotka ovat halunneet auttaa.

Jade Statt. Yksi StreetVetin perustajista

Pets In Hospitals -aloite

Espanjassa olemme mukana ’Pets in Hospitals’ -aloitteessa, jonka tavoitteena on tukea terapiakoirien käyttöä sairaaloissa hoitoalan ammattilaisten apuna. Yksi esimerkki tekemästämme työstä on yhteistyömme Niño Jesús -sairaalan ja Rey Juan Carlos -yliopiston kanssa. Teetätimme tutkimuksen eläinavusteisten interventioiden vaikutuksista syömishäiriöitä, kuten anoreksiaa ja bulimiaa, sairastavien nuorten kohdalla. Alustavien tulosten perusteella potilaiden ”myönteiset tunteet” (kuten rentous, onnellisuus tai iloisuus) ovat lisääntyneet, itsetunto parantunut ja ahdistuneisiin ja masentuneisuus lievittyneet.

Teemme yhteistyötä myös sairaalan ja CTAC:n (Centro de Terapias Asistidas con Canes) kanssa tutkimusprojektin tiimoilta, jossa selvitetään terapiakoirien vaikutuksia lapsiin, joilla on neurologisia kehityshäiriöitä. Tutkimuksessa selvitetään, kuinka lemmikkiavusteinen terapia voi auttaa lapsia, joilla on esimerkiksi ADHD (aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriö), alkoholin aiheuttamia sikiövaurioita (FAS), posttraumaattista stressiä tai jotka asettuvat autismin kirjolle. Koko tutkimuksen ajan kerätään tietoa siitä, millaisia vaikutuksia koiria hyödyntävällä terapialla voi olla itsetuntoon, itsevarmuuteen, sosiaalisiin taitoihin ja tunteiden ja käyttäytymisen säätelyn ongelmiin.

Perustana Nestlén jaetut arvot

Me olemme sitoutuneet muuttamaan lemmikkien ja eläinihmisten elämää parempaan suuntaan, ja samalla tavoin emoyhtiömme Nestlé on sitoutunut parantamaan elämänlaatua ja edistämään yksilöiden ja perheiden terveempää elämää; tämä alkaa yhteisöistä ja planeetastamme.

Lisätietoja Nestlé ja yhteiskunta -ohjelmasta 

Our 6 New Purina Commitments
Vaikutuksemme
Lupauksemme
Olemme sitoutuneet tekemään enemmän merkityksellisiä asioita lemmikkien, lemmikkejään rakastavien ihmisten ja yhteisen planeettamme vuoksi. Siksi olemme sitoutuneet täyttämään Purinan 6 lupausta.