Your Pet, Our Passion.
Dog eating food from red bowl

Innovaatioita lemmikkien ravitsemukseen ja ainesosien hankintaa uudistavien menetelmien avulla.

Ravitsemukseen liittyvä asiantuntijuutemme perustuu aina tieteellisiin innovaatioihin. Valitsemme juuri oikeat laadukkaat ainesosat varmistaaksemme, että reseptimme ovat ravitsevia. Lisäksi pyrimme koko ajan parantamaan ainesosiemme vastuullista ja kestävää hankintaa.

Tavoitteemme
  • Vuoteen 2024 mennessä lanseeraamme 20 uutta tuotetta, jotka parantavat lemmikkien terveyttä ja hyvinvointia (lähtökohta 2021)
  • Vuoteen 2025 mennessä 20 % viljoista ja kasviproteiineista on hankittu uudistavia viljelymenetelmiä käyttäen; vuoteen 2030 mennessä tavoitteena on 50 %.
  • Vuoteen 2030 mennessä käytämme ainoastaan vastuullisesti hankittua kalaa (luonnonvaraisia ja viljeltyjä). 

Lupauksemme

Miksi se on tärkeää

Purinan toiminta perustuu lupaukseen laadukkaasta ravinnosta, tieteellisestä tutkimuksesta ja innovaatioista, jotka voivat auttaa parantamaan lemmikkien terveyttä ja hyvinvointia.  Ravitsemus on aina lähellä sydäntämme, mutta keskitymme jatkossa myös siihen, mitä ainesosia käytämme ja miten niitä hankimme. Ymmärrämme, että on vastuullamme varmistaa, että toimitamme asiakkaillemme laadukasta ravintoa samalla, kun pyrimme pienentämään ilmastovaikutustamme.
 

Niinpä seuraamme jatkossakin, kuinka monta uutta lemmikkien terveyttä ja hyvinvointia parantavaa tuotetta lanseeraamme. Lisäksi seuraamme, kuinka suuri osa ainesosistamme on peräisin uudistavasta viljelystä ja vastuullisesti hankittua.

Näkökantamme: Purina, tutkimus ja ravitsemus

Kaikki meillä ovat lemmikinomistajia tai eläinihmisiä, niin tutkijat ja ravitsemusasiantuntijat kuin markkinointi- ja myyntiosaston työntekijätkin. Olemme omistautuneet lemmikkien ravitsemuksellisten, käyttäytymiseen liittyvien ja sosiaalisten tarpeiden ymmärtämiselle. Teemme kaikkemme pitääksemme lemmikkimme terveinä ja onnellisina. 

Uskomme vakaasti siihen, että tieteellisesti tutkittu, laadukas ravinto on olennainen osa lemmikkien hyvinvointia. Siksi olemmekin Purinan perustamisesta asti pitäneet kaikessa toiminnassamme kiinni lupauksesta tarjota laadukasta ravintoa, tieteellistä tutkimusta ja todistettuja tuloksia.  Purinalle ravinto on kaiken keskipisteessä.

Ymmärrämme kuitenkin myös, että lemmikkiruokamme ovat avainasemassa, kun pyrimme pienentämään Purinan ympäristövaikutuksia. Olemme luvanneet käyttää viljojen ja kasviproteiinien hankinnassa uudistavia viljelymenetelmiä, minkä tarkoituksena on pysäyttää maaperän terveyden huonontuminen ja vähentää Purinan kokonaishiilipäästöjä. 

 

Teemme yhteistyötä arvostettujen yhteiskumppaneidemme, maailman johtavien eläinlääkäreiden ja vastuullisen hankinnan asiantuntijoiden kanssa kehittäessämme innovaatioita, jotka edistävät lemmikkien terveyttä ja hyvinvointia merkittävästi ja auttavat ilmastovaikutuksemme pienentämisessä.  Tiedämme, ettemme saavuta tavoitettamme yksin.

Purinan asiantuntijat

Perustana Nestlén jaetut arvot

Me olemme sitoutuneet muuttamaan lemmikkien ja eläinihmisten elämää parempaan suuntaan, ja samalla tavoin emoyhtiömme Nestlé on sitoutunut parantamaan elämänlaatua ja edistämään yksilöiden ja perheiden terveempää elämää; tämä alkaa yhteisöistä ja planeetastamme.

Lisätietoja Nestlé ja yhteiskunta -ohjelmasta 

Uudistava maanviljely: Mitä se on?

Uudistava maanviljely on viljelytapa, jonka tavoitteena on parantaa maaperän terveyttä ja hedelmällisyyttä, sekä suojella vesivarantoja ja luonnon monimuotoisuutta. Maaperän terveyden palauttaminen auttaa alentamaan ja sitomaan maaperässä ja kasvien biomassassa olevaa ylimääräistä hiiltä. Lisäksi terveempi maaperä kestää paremmin ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja voi kasvattaa sadon määrää, mikä puolestaan parantaa maanviljelijöiden toimeentuloa.

Nestlén vastuullisen hankinnan standardi

Nestlén vastuullisen hankinnan standardissa määritellään yksilöt, yhteisöt ja planeetan huomioonottavat ja niitä kunnioittavat hankintatavat. Siinä kuvataan vaatimukset ja toimintatavat, joita sovellamme yhdessä toimitusketjun ylävirran kolmansien osapuolten kanssa varmistaaksemme kestävien toimitustapojen jatkuvuuden ja saavuttaaksemme tavoitteemme vähentää vaikutuksiamme planeetan luonnonvaroihin myös jatkossa.

Pyrimme tukemaan yhteisiä arvoja ja osallistumaan niiden toteuttamiseen, vaikuttamaan positiivisesti ihmisiin, yhteisöihin ja planeettaamme, sekä tekemään jatkuvasti töitä standardin vaatimusten saavuttamiseksi. Standardimme ylittää kaikki alan normit perustuen 5 pääperiaatteeseen. 

  • Hankimme materiaalimme huolella planeettaa, ihmisiä ja meriä kunnioittaen. 
  • Toimittajamme toteuttavat hyviä työstandardeja ja huolehtivat työntekijöistään, säästävät luonnonvaroja ja toimivat liiketoiminnassaan eettisesti. 
  • Välittäjät (organisaatiot, jotka toimivat välikäsinä sopimusneuvotteluissa ja vastaavissa) toteuttavat toiminnassaan samoja arvoja ja osoittavat kunnioitusta
  • Alkulähteet, eli viljelijät ja kalastajat, parantavat työskentelytapojaan jatkuvasti. 
  • Toimitusketjun eri tasot noudattavat asiaankuuluvia määräyksiä ja seuraavat, raportoivat ja parantavat toimintaansa jatkuvasti standardin mukaisesti.
Our 6 New Purina Commitments
Vaikutuksemme
Lupauksemme
Olemme sitoutuneet tekemään enemmän merkityksellisiä asioita lemmikkien, lemmikkejään rakastavien ihmisten ja yhteisen planeettamme vuoksi. Siksi olemme sitoutuneet täyttämään Purinan 6 lupausta.