Koiran heikentynyt kuulo

Koira saattaa olla syntymästään kuuro tai sen kuulo saattaa heikentyä onnettomuuden, sairauden tai yksinkertaisesti vanhenemisen seurauksena. Riippumatta kuulon heikentymisen syystä omistaja pystyy auttamaan koiraa monin tavoin.
Koiran heikentynyt kuulo | Mitä on tehtävissä?
Koiran heikentynyt kuulo | Mitä on tehtävissä?
Koiran heikentynyt kuulo | Mitä on tehtävissä?

Perinnöllinen kuurous on yleisempää tietyillä koiraroduilla ja sen syitä voidaan selvittää testaamalla koiran vanhemmat tai pentu pienenä. Dalmatialainen on esimerkki rodusta, jolla kuurous on muita rotuja yleisempää. Rotukoiran ostoa suunnittelevien kannattaa keskustella eläinlääkärin kanssa roduilla mahdollisesti esiintyvistä perinnöllisistä sairauksista.

Jos sinulla on jo koira ja epäilet, että sen kuulo on heikentynyt, ota yhteyttä eläinlääkäriin. Jotkut tällaista oireilua aiheuttavat sairaudet, kuten korvatulehdukset, ovat hoidettavissa.

Mistä tiedän, onko koirani kuulo heikentynyt?

 • Koira hyödyntää muita aistejaan niin taitavasti, että sen kuuloa on joskus vaikea arvioida.
 • Epävarmoissa tilanteissa kannattaa tarkkailla näitä merkkejä: kuuro koira ei kuule, kun sitä lähestyy, ei liikuta korviaan tai käänny katsomaan, mistä ääni tulee.
 • Jos olet huolissasi, pyydä eläinlääkäriä tarkastamaan koiran kuulo.

Kuuron koiran elämän helpottaminen

Dalmatian dog
 • If your canine friend is deaf, the most important thing for you to consider is their safety.
 • For both your peace of mind, avoid circumstances where a voice signal could be life saving, such as unleashed walks in high-traffic areas, as they might not hear you.
 • Make sure all the family know not to leave gates open to avoid your deaf dog going on an unexpected adventure.
 • Remember that your deaf dog won't hear the sounds that you of course take for granted. The growls, threats or approaches of other animals can't be heard, which creates increased potential for conflicts and fights. With some planning and gentle but firm physical control, these risks can be easily minimised. 
 • Your dog, if deaf, will sleep deeply and be easily startled. Make sure the whole family know to approach them from a point that he can see you coming from, so he knows what to expect.
 • If they wear a collar, ensure it has a tag attached showing your address, your vet's phone number, and a note which says 'I am deaf' – it will make things much easier for them if they are found by someone!
 • Lastly, as with all dogs, it is best to have them microchipped.

Viestintä kuuron koiran kanssa

 • Vaikka koira on kuuro, sen kanssa voi silti kommunikoida monin tavoin, vahvistaa koiran ja omistajan välistä suhdetta ja pitää koira poissa vaikeuksissa.
 • Yleensä koiran huomio on helppo saada tarvittaessa hihnan avulla, ja sitä voi käyttää myös kotioloissa.
 • Äänikomennot voi korvat käsimerkein. Käsimerkit voivat olla mitä tahansa, kunhan ne ovat selkeitä, helposti nähtäviä ja johdonmukaisia.
 • Värähtelyn voi myös hyödyntää esimerkiksi polkemalla jalalla lattiaa. Kannattaa olla kekseliäs ja etsiä itselle parhaiten sopivat keinot.

Kuuron koiran kouluttaminen

 • Kuuron koiran kouluttaminen vaatii aivan omanlaista, toisinaan luovaakin otetta, ja kannattaakin ottaa yhteyttä kokeneeseen koirankouluttajaan, joka osaa auttaa.
 • Kun koira oppii, että sen toivotusta toiminnasta palkitaan, sille voi opettaa käsimerkkejä, joiden avulla koiran voi saada tottelemaan ja hallintaansa, ja niitä voi vahvistaa samalla tavoin kuin äänikäskyjä kuulevilla koirilla. Koirat nauttivat niiden oppimisesta!
 • Katsekontaktia harjoitellessa kuuro koira kannattaa palkita heti, kun se kääntyy aistittuaan kevyen napauksen hihnalla tai lattian tömistelyn. Katsekontaktiin tulee kannustaa ja sitä pitää toisinaan vahvistaa, vaikka se olisi jo vakiintunut käyttöön. Koiran tuijottamista kannattaa kuitenkin välttää, sillä vaikka tarkoitus olisi hyvä, se saattaa tuntua koirasta uhkaavalta.
 • Kaiken kaikkiaan koira voi kuulonsa tasosta huolimatta nauttia elämästä ja elää täyttää elämää. Siihen tarvitaan vain omistajan huolenpitoa ja välittämistä.

Dalmatian at park